19-12-08

Oost west, Limburg best.

Gouverneurs tekenen Limburg-Charter

Met het in elkaar schuiven van twee puzzelstukjes die Belgisch Limburg en het Nederlandse Limburg symboliseerden en met hun handtekening onder het Limburg-Charter hebben Steve Stevaert en Leon Frissen dinsdagavond in Maaseik het formele startsein gegeven voor nauwe samenwerking van beide Limburgen.

Beide provincies willen op tal van terreinen gezamenlijk optrekken en zich daardoor als Europese voorbeeldregio positioneren. In dat charter staan de kansen, projecten en suggesties op het gebied van onder andere onderwijs, infrastructuur, arbeidsmobiliteit, veiligheid en toerisme opgesomd waarvan beide provincies de vruchten zouden kunnen plukken.
Gouverneurs en gedeputeerden ondertekenden het charter met de titel 'Oost West, Limburg Best' dinsdagavond, op 19 april zijn de leden van Provinciale Staten en hun Belgische collega's van de Provincieraad aan de beurt. Exact op de dag waarop 170 jaar geleden beide Limburgen formeel gescheiden werden.

Sittard/Hasselt
Door Henk Schroen
Limburger.nl

decoration

 

 

 

 

 

Beide Limburgen worden één regio

  Beide Limburgen hebben nu officieel de handen in elkaar geslagen. De provinciebesturen van Belgisch en Nederlands Limburg ondertekenden het Limburgcharter. 'We willen ons als Europese voorbeeldregio positioneren', zegt gouverneur Steve Stevaert.

Dat gouverneur Stevaert een intensievere samenwerking met Nederland voor ogen had, liet hij in het verleden al uitschijnen. Hij sprak niet meer van Nederlands en Belgisch Limburg, maar van Oost- en West-Limburg. 'Met het Limburgcharter willen we een kader schetsen voor een meer geïntegreerd beleid', aldus de gouverneur. 'We liggen beiden aan de rand van het bed in ons land. Door een te worden, liggen we in het midden van het bed. Samen zullen we sterker staan en samen zullen we meer bereiken in Europa.' 'We denken aan een nauwere samenwerking op tal van vlakken', legt Stevaert uit. 'Openbaar vervoer en mobiliteit, bijvoorbeeld. De universiteiten werken al samen. Maar ook op toeristisch vlak zijn er heel wat kansen.' Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput ziet ook in deze economisch slechte tijden heil in een nauwere samenwerking. 'Vacatures kunnen gemakkelijker over de grenzen heen uitgewisseld worden. Maar ook op het gebied van tewerkstelling denken we aan grensoverschrijdende industrieterreinen.' Het charter komt er 170 jaar nadat de twee Limburgen officieel gescheiden werden. In mei van volgend jaar staat alvast een groot eenmakingfeest op het programma.KVH

Passe-Partout

 

09:58 Gepost door Stef in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |