24-08-07

Plakkaat ven Verlatinghe, de lang verwachte vrijheid lonkt.


Plakkaat van Verlatinghe

De langverwachte vrijheid lonkt

Vincent De Roeck


Met enige verbazing vernam ik gisteren uit de "Gazet van Antwerpen", je weet wel de frut van de Koekenstad, dat een grootschalig onderzoek vastgesteld heeft dat maar liefst 67% van de Nederlanders voorstander zou zijn van een volledige fusie tussen Vlaanderen en Nederland. Dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door TNS-NIPO en de RTL, bracht ook nog een aantal andere ontdekkingen naar boven. Zo zou maar liefst 25% van de Nederlanders niet meer geloven in het voortbestaan van België. Een boedelscheiding van Vlaanderen en Wallonië zou dan ook bij onze Noorderburen niet als een verrassing aankomen, misschien zelfs net integendeel.

14% van de ondervraagde Nederlanders denken zelfs dat het lot van België binnen de vijf jaren bezegeld zal zijn. 83% van de Nederlanders denkt wel in het zelfstandig voortbestaan van België te kunnen geloven indien het land de komende vijf jaren tegen alle verwachtingen in toch zou weten te overleven. Los van de Nederlandse gevoelens aangaande Vlaanderen en Wallonië, zou ruim 85% van de Nederlanders ook voorstander zijn van een veel intensievere samenwerking met de Belgen dan vandaag het geval is, bij voorkeur via een verdere uitdieping van het Benelux-verdrag. Maar in de ogen van de Nederlanders blijft een fusie tussen Vlaanderen en Nederland hun absolute voorkeur wegdragen. Meer dan 60% van de ondervraagde Nederlanders denkt trouwens ook dat zowel Vlaanderen als Nederland beter zouden worden van zo'n fusie.

Ook de koningsvraag werd in het onderzoek meegenomen.

Eén op de vijf Nederlanders denkt dat Nederland en Vlaanderen na samenvoeging geleid moeten worden door de Oranjes. De afschaffing van beide koningshuizen is volgens 16 procent de beste optie, terwijl 17 procent denkt dat beide landen hun eigen koninklijke familie moeten behouden.

Vanaf 1568 kwamen de Nederlanden (het huidige België en Nederland) in opstand tegen de Spaanse bezetter. Terwijl het huidige Wallonië geen graten zag in de Latijnse overheersing, hielden zij zich steevast op de vlakte in het conflict. Het huidige Vlaanderen en Nederland daarentegen weigerden zich zomaar neer te leggen bij de Spaanse overheersing en grepen naar de wapens. Wallonië ontsnapte aan deze bloedige strijd, omdat zij zich al op voorhand overgegeven hadden. Het gebrek aan initiatief en geloof in eigen kunde dat we vandaag in Wallonië detecteren, gaat in feite dus al terug tot de 16de eeuw.

In 1579 bestond het latere België eigenlijk al niet meer, want toen verbond het huidige Wallonië zijn lot met dat van Spanje via de "Unie van Atrecht" (Union d'Arras) en verwerd het huidige Wallonië een vrijwillige kolonie van het Latijnse rijk. Het huidige Vlaanderen volgde het voorbeeld van zijn Zuiderburen niet en bleef trouw aan zijn tradities en vrijheid. Het Dietse eergevoel ontsproot uit het bloed van Vlamingen en Nederlanders dat tezamen vergoten werd door de Spanjaarden, en indirect dus ook door diens Waalse vazallen.

Enkele maanden na de oprichting van de Atrechtse Unie, gingen Vlaanderen en Nederland op in een nieuwe confederatie. De modaliteiten werden vastgelegd op een conferentie in de Dom van Utrecht. Dietsland, oftewel de "Unie van Utrecht", was geboren. Vlaanderen en Nederland waren nu officieel één natie. Maar de opstand tegen de Spaanse bezetting woedde nog steeds in volle kracht. De Utrechtse legers, door de Spanjaarden "geuzen" genoemd, veroverden straat na straat, dorp na dorp en stad na stad op de Spanjaarden, die uit Dietsland eizona verdreven werden. In 1581 was het grootste deel van de Utrechtse Unie bevrijd van de Spanjaarden. De jonge Dietse staat bleek plots levenskansen te hebben.

In 1581 kondigden de gezanten van de deelstaten van de Utrechtse Unie, die zich voortaan de "verenigde provinciën" noemden, het "Plakkaat van Verlatinghe" af. Met deze onafhankelijkheidsverklaring werd de Spaanse koning als heerser afgezet, werden de banden met het Spaanse rijk definitief doorgeknipt en werden alle rechten en vrijheden opgesomd waarvan de burgers, de steden en de provinciën binnen de Unie voortaan zullen kunnen genieten. Deze afkondiging inspireerde Thomas Jefferson tot diens latere "Declaration of Independence", die in 1776 de geboorte van de vrije republiek der Verenigde Staten zou inluiden.

De Spanjaarden beschouwden deze afkondiging als een zware belediging en namen de uitdaging aan. De Spaanse vorst stuurde zijn legers naar de Verenigde Provinciën. Dit was het begin van een gewapende strijd die uiteindelijk een tijdsspanne van eizona één eeuw zou overspannen en de geschiedenis zou ingaan als de "Tachtigjarige Oorlog". Het huidige Vlaanderen viel al gauw terug in de handen van de Spanjaarden. Wanneer in 1585 de Spaanse generaal Farnese de Schelde weet af te sluiten voor al het verkeer is de omsingeling van Antwerpen compleet, en geeft deze stad zich als laatste in Vlaanderen over. Het beleg van Antwerpen en de daaropvolgende heksenjacht, die we tegenwoordig aanduiden als "Spaanse Furie" betekende tevens het einde van de "gouden eeuw" van Antwerpen. Gelukkig wist het merendeel van de Antwerpse notabelen tegen de overgave al wel te vluchten naar Nederland, waar zij aan de basis stonden van de Nederlandse "gouden eeuw".

In 1585 lag de grens vast. Vlaanderen en Nederland waren definitief van elkaar gescheiden. En tot op vandaag blijft dit aanleiding geven tot politiek debat, maatschappelijke discussie en nostalgisch wegdromen over wat had kunnen zijn. Laat dit dan ook maar een waarschuwing zijn voor de Franstalige onderhandelaars in de communautaire gesprekken. Als zij Vlaanderen niets geven, hoewel zij daar - na 177 jaar Latijnse onderdrukking - zeker en vast recht op hebben, moeten de Vlamingen consequent zijn en de Walen hun eigen weg laten gaan. Vlaanderen heeft Wallonië niet nodig, en net zoals in 1581, houdt niets beide volkeren nog bijeen. En of Vlaanderen dan opnieuw moet opgaan in Nederland, dat laat ik aan de burgers van beide gebieden over, maar het zou mij in alle geval niet storen.

Vlaamse onderhandelaars, stuur de halsstarrige Franstalige imperialisten weg. Koester hen niet langer aan uw borst. Ze zijn onze tijd en moeite niet meer waard. Ze hebben ons in 1581 al eens het mes in de rug gestoken, en in 1795 en in 1830 opnieuw. Van die kant moeten we niets goeds meer verwachten. Laat ons dan toch gewoon het Vlaams Parlement in spoedzitting bijeenroepen en laat ons eendrachtig een nieuw "Plakkaat van Verlatinghe" afkondigen. De tijd en stond is eindelijk daar. De langverwachte vrijheid lonkt.

 

 

(Het plakkaat van Verlatinghe staat op deze blog)

14:05 Gepost door Stef in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

Commentaren

Als Vlaanderen met Nederland fuseert, wordt Frankrijk nog machtiger met Wallonie en Luxemburg erbij, Zuid-Vlaanderen krijgen we nooit meer terug, en de andere mogendheden zullen het machtsevenewicht moeten! herstellen door het nieuwe Nederland als provincie bij Duitsland te voegen!!

Gepost door: Quesnoy | 26-08-07

Ik denk dat het tegendeel waar zal zijn. Een verenigd Nederland zal een economisch blok vormen dat meer evenwicht biedt. Wallonië wordt bij een opsplitsing waarschijnlijk Frans weliswaar, maar dat maakt Frankrijk nog diverser op voor hen een nadelige manier.
Een verenigd Nederland zou binnen de EU moeten leiden naar een politiek, die grenzen bepaalt naar etniciteit en niet naar nationaliteit. Dit betekent dat alle grote EU landen uit elkaar zullen vallen.
Ik denk echter wel dat een onmiddelijke samenvoeging negatief zal zijn. Als er een opsplitsing van België plaats zou vinden moet er gekeken worden dat zowel Vlamingen als Wallonen goed terecht komen.

Gepost door: anoniem | 27-08-07

Goede analyse van Quesnoy. Frankrijk is nu al het grootste land van West-Europa. Het maakt niet uit als ze arme gebieden erbij krijgen. De VS bestaat ook heel veel arme gebieden, die economisch worden gedragen door een dozijn rijke steden. West-Duistland heeft het arme Oost-Duistalnd ook geabsorbeerd en er heeft nagenoeg een equipartitie van rijkdom plaatsgevonden.

Gepost door: anoniem | 27-08-07

Wie weet dat bijna elke Nederlander Waals bloed heeft,. In de Gouden eeuw had Nederland 1 milj. inwoners, daar kwamen 200,000 Walen bij (+Hugenoten, die ook Walen werden genoemd). De meeste hebben Nederl. namen aangenomen. Dubois werd van den Bosch, Le Clreq werd de Klerk, Recourt werd Reehof, etc. Ook in Wallonie hebben de meeste mensen een Vlaamse voorouder, net zoals in Vlaanderen de meeste mensen een Waalse voorouder hebben (v.b. Leterme zelf).

Gepost door: anoniem | 27-08-07

Ik ben voor hereniging, maar met gematigdheid Mijn opinie is gebaseerd op een mengsel van historische verbondenheid en de openheid en positieve creativiteit van mijn generatie die graag een tegenwicht wil vormen tegen de bestaande machtsblokken in Europa.
Ook speelt een rol dat ik sterke sympathie voel voor 'De Vlaming' in het algemeen, zonder dat ik
dit gevoel teveel wil oppoetsen voel ik verbondenheid.
Culturele verschillen zullen er godzijdank blijven bestaan. Ook zal Vlaanderen eerst onafhankelijk moeten worden, alvorens zij mogelijk in een nieuwe Staat der Nederlanden zal kunnen schikken.
De doelen zijn taalkundige eenwording, economische eenwording en waarom niet, historische hereniging.
Voor enkelen een vloek, voor velen een bron van inspiratie.

Gepost door: Patrick | 28-08-07

hereniging Vooreerst wil ik mijn waardering willen uitbrengen voor dit initiatief. Maar anderzijds zou ik wel eens willen weten of er Nederlanders en Vlamingen bereid zijn om hierover te vergaderen, eventueel iets te organiseren.... een vereniging of zoiets. Op vele forums van kranten en tijdschriften lees ik dat er een grote bereidheid tot hereniging is maar dit gaat niet zomaar natuurlijk. Hier in Vlaanderen wordt de strijd steeds voelbaarder. Een vereiste is wel dat er geen extreem rechtse gedachtengoed of racisme bij te pas komt.
Eventuele mensen die zich hierin kunnen kennen mogen altijd kontakt opnemen via:
imker_1@hotmail.com
Ik zorg dan wel voor verdere organisatie

Gepost door: Koen | 04-09-07

Komen jullie Vlamingen snel bij Nederland. Kunnen we de Schelde afluiten t.b.v. de havens van Amsterdam en Rotterdam. Als jullie dan zijn uitgeknepen en toch onafhankelijkheid willen, zijn jullie verloren zonder jullie Waalse provincies. (Jullie krijgen jullie provincie Limburg dat we met onze Limburg zulen samenvoegen ook niet meer terug.

Gepost door: Henk Vissers | 04-09-07

Heel Nederland Als het aan mij ligt liever vandaag Vlaanderen en Nederland 1 dan morgen. Schenk Wallonie maar aan Frankrijk.

Gepost door: Martin | 13-09-07

Als jullie Frankrijk sterker maken, zijn de gehele Nederlanden verloren. België is nu een buffersaat tegen Frankrijk. Daardoor hoeven wij in Nederland geen geld uit te geven aan verdediging tegen Frankrijk. Mijn advies aan jullie. Blijven jullie 1 natie.

Gepost door: Een Nederlander | 13-09-07

Open staan voor de wereld Open staan voor de wereld, betekent respect opbrengen voor uw Marokkaanse buurvrouw, voor rondhangende allochtone jongeren, voor Franstalige meesters maar vooral vooral vooral Ollanders uitspuwen ! Het wordt tijd dat je door hebt dat we NIETS gemeen hebben met Ollanders. Eigenlijk hebben we meer gemeen met een Hottentot aan het andere eind van de wereld, met wie wij genetisch meer verwant zijn trouwens, dan met de Ollanders die een volstrekt verschillende cultuur hebben dan de onze. Dit kan niet worden ontkend, want mijn broeders-wetenschappers hebben dit vastgelegd als enig aanvaardbare waarheid. Misschien zouden websites als deze gewoon moeten worden verwijderd.

Gepost door: Dieter Luckas van der Reynebeau | 07-10-07

UITDAGING Menig persoon reageert op dit en andere forums als een klein kind. Zowel de Nederlanders, als de Vlamingen. Steeds weer worden beide partijen (VOOR en TEGEN) geconfronteerd met kinderlijke uitspraken, welke enkel gaan om de vooroordelen en oude twisten van eeuwen geleden. Hierbij doe ik dan ook een oproep aan de Nederlanders, om eens te komen met geargumenteerde punten (economisch, politiek, verbondenheid, etc. etc.) VOOR en TEGEN het samengaan met Vlaanderen en de Vlamingen vraag ik hierbij hetzelfde.
Aanvullend wil ik de Vlamingen die TEGEN zijn eens vragen diep in zichzelf te willen kijken en, indien zij van jongs af aan geleerd zijn om de “Ollanders” te haten, daar eens doorheen te willen prikken en goede argumenten naar voren te brengen. Dus met andere woorden: bewijs ons eens ongelijk, wanneer wij zeggen dat veel Belgen geïndoctrineerd zijn, sinds de oprichting van België, door het Franstalige regime en dus niet anders weten dan de “Ollanders” (wat een vreselijk woord is!) te blijven haten. En als het geen haat is, wat is het dan wel?
Dit is naar mijn idee geen onredelijk verzoek en brengt de discussie hopelijk weer naar een beter niveau.

Gepost door: Marcel (Holland) | 17-10-07

Ik pleit voor een confederatie Nederland-Vlaanderen met Nederland en Vlaanderen als twee onafhankelijke deelstaten.

Gepost door: ikke | 20-10-07

Hugenoten anoniem, 27-08-2007, 23:24:54;

Hugenoten komt van Huysgenoten(van God was bedoeld)
dat waren vlamingen, oorspronkelijk
uit frans vlaanderen
dubois en dupont zijn ontypische namen in Frankrijk en vertalingen van Van Den Bossche en Verbruggen
Pieter Minnewiet, die Nieuw Amsterdam stichtte, door Walen Pierre Minuit genoemd
want in 'waals brabant' geboren
(waar ik als kind nog bij de boeren in 't hooi sliep en ik hoefde dat niet in het frans te vragen!)
New York heeft sindsdien onvermoed die plakkette aanvaard. Pieter Minnewiet voer onder Nederlandsche vlag, dus temeer ...
maar als een fransman tegen een boom heeft geplast is het dorp frans

verder wil ik vermelden dat ik het belangrijker vind dat vlamingen
overal ter wereld vlaamse scholen krijgen als er voldoende wonen(minstens 10 bvb) en dringend
de vlamingen in wallonië en zuid-vlaanderen en zeeuws-vlaanderen terug hun rechten krijgen
men vergreet Verstraete(?) die 1 miljoen stemmen kreeg van de vlamingen in wallonië
maar door terroristen die zich minister noemden
uit het naams parlement werd geschopt ja letterlijk
namen ... de vlag is een vlaamse leeuw!
bastenaken opheylissem neerheylissem worm zullik opzullik
knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan het vlaamse huisje?
vlamingen, let op uw zaak(nee, niet zàk!)!
men is over de gehele wereld bezig de term vlaams terugtedringen!
in oxford werd weleer gesteld dat "the main roots" voor het engels "flemish" was
'ick heb die axe 'ebrocht' was voertaal tot
de slag van Hastings


Gepost door: jozef wouters | 06-11-07

Ik denk dat er een foutje staat in de tekst betreffende de geschiedkundige feiten. Niet Antwerpen gaf zich als laatste over aan de Spaanse bezetter, maar wel Oostende, dat maar liefst tot in 1604 een hardnekkig Protestants bolwerk bleef!
(bron: "De val van het nieuwe Troje"/ Werner Thomas)

Gepost door: Yves | 12-11-07

Beleg van Oostende Trouwens: het beleg van Oostende duurde drie jaar en drie maanden. Het begon op 4 juli 1601. Dankzij de hardnekkige verdediging hield Oostende drie jaar lang stand, mede doordat de stad vanuit zee kon worden bevoorraad door de Engelsen en de Noordnederlanders. Oostende werd in 1604 dan toch veroverd door de Spaanse generaal Ambrogio Spinola. De stad moest uiteindelijk capituleren in september 1604. Tijdens de "slijtageslag" van dit driejarig beleg verloren de Spaanse belegeraars ongeveer 77.000 man. Aan de Staatse kant (de verdedigers, met de Engelsen en de Noordnederlanders aan hun zijde) vielen vrijwel evenveel slachtoffers. Bovendien waren er vele tienduizenden zwaargewonden en verminkten. De stad werd volledig verwoest, en terug opgebouwd eens de Spanjaarden (met hulp van o.m. Italianen, Walen, katholieke Vlamingen, en Fransen) er terug greep hadden op gekregen.
Zo zie je maar dat niet altijd de Antwerpenaren "de strafste" zijn! ;-))

Gepost door: Yves | 12-11-07

Missen is menselijk Mijnheer Quesnoy vergist zich deerlijk. Wij leven niet meer in 1815. De Staatsgrenzen in de EU hebben nog weinig politieke betekenis. En grote mogendheden zijn er ook niet meer. Wel een Europees Parlement enz.....

Gepost door: antoon.delvaux | 26-11-07

De commentaren zijn gesloten.