22-10-05

Het Verloren Vaderland, Het verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830.

 

Het Verloren Vaderland.
 
 De auteur beschrijft het ontstaan van het Verenigd koninkrijk der Nederlanden (een gebied dat het huidige België, Nederland en Luxemburg bevat) na het congres van Wenen. De slag van Waterloo komt aan bod en de industrialisatie en de ondernemingszin van Willem 1. Hij is een man met een enorme werklust en laat kanalen graven en laat de haven van Antwerpen open bloeien. Hij dringt de verfransing in de Vlaamse provincies terug met zijn taalpolitiek en bouwt een netwerk van Nederlandstalig onderwijs uit. Er wordt in het boek duidelijk gemaakt dat de Belgische opstand vooral een opstand van Fransgezinden en Walen was en dat in de Vlaamse provincies het enthousiasme zeer matig was, vooral in Antwerpen en Gent was men gekant tegen een scheiding van de Nederlanden. Na het lezen van het boek wordt alle twijfel ook weggenomen en wordt duidelijk dat de opstand de bedoeling had om het zuiden van het Koninkrijk der Nederlanden bij Frankrijk aan te hechten en deels gefinancierd werd door Frankrijk. Enkel Engeland stond een opsplitsing in de weg van de zuiver Vlaamse provincies met Nederland omdat in dat geval de Waalse gewesten naar Frankrijk zouden zijn gegaan en dat zou de Fransen teveel versterkt hebben. Luxemburg zou dan aansluiting met Pruisen hebben gekregen. Ook de zoektocht naar een geschikte Belgische koning behandeld de auteur. De troepenbewegingen van de tiendaagse veldtocht en incidenten tussen de Belgische en Nederlandse legers komen aan bod evenals enkele leuke anekdotes. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen en kaarten. Het is een must voor iedereen die een hereniging genegen is en ieder die geïnteresseerd is in wat er in die woelige dagen allemaal gebeurd is. Op de achterflap wordt het mooi gesteld: 1830 was een rampjaar. Het was het jaar waarin wij ons vaderland verloren.
 
 

 
In zijn boek schetst Karim Van Overmeire het karakter en het beleid van de koning. Hij beschrijft de gevechten bij Waterloo, in het Warandepark en tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Ook de complotten van orangisten en Fransgezinden, de diplomatieke en politieke maneuvers, de verbittering van Vlamingen als Jan Frans Willems die de regeringspolitiek steunden, de grote ideeën en de kleine kantjes van de mens… worden in detail weergegeven. In zijn inleiding overloopt Karim Van Overmeire trouwens de kansen en de belemmeringen voor een Vlaams-Nederlandse toenadering in de 21ste eeuw.
Auteur: Karim van Overmeire
Uitgeverij Egmont. (http://www.uitgeverijegmont.be/index.php)11:17 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-10-05

Tentoonstelling Broedertwist.

Broedertwist - België en Nederland en de erfenis van 1830 
 
24 september 2005 t/m 8 januari 2006
Nederland en België: een bijzondere relatie. We zijn buren van elkaar, in zekere zin zelfs familie. We delen een gemeenschappelijke geschiedenis en voelen ons cultureel verwant. We komen graag en veel bij elkaar op bezoek. Maar zelfs in de beste families gaat het wel eens mis: Broedertwist!


Ooit vormden Nederland en België één koninkrijk: het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het is dit jaar precies 175 jaar geleden dat deze staat uiteen viel. In 1830 kwamen De Belgen in opstand tegen koning Willem I en scheidden zij zich af van het Noorden. Nederland en België gingen als twee onafhankelijke staten verder. Dit jubileum is een mooie aanleiding om terug te blikken op de tumultueuze oorsprong van beide staten. En het biedt de gelegenheid te laten zien hoe België en Nederland na 1830 op zoek gingen naar hun eigen identiteit.

Gespiegelde tentoonstelling
Broedertwist: België en Nederland en de erfenis van 1830 toont voor het eerst zowel de Belgische als de Nederlandse kijk op de gebeurtenissen rond 1830. Beide visies worden ‘gebroederlijk’ gepresenteerd: Belgisch wapengekletter tegenover Nederlands kanongedreun, Belgische oorlogspropaganda tegenover schilderijen met Nederlandse propaganda. En Belgische helden zoals kanonnier ‘Charlier met het houten been’, tegenover de Nederlander Van Speijk (‘dan liever de lucht in’) die zijn schip opblies om het niet in Belgische handen te laten vallen.
 
Nationaal elan
De tentoonstelling beperkt zich niet tot de Revolutie. Voor de Belgen betekende 1830 een nieuw begin en ook de gekrenkte Nederlanders hadden behoefte aan een nieuw nationaal elan. Het eigen verleden werd de belangrijkste bron van nationale trots. De expositie toont dat in een spectaculaire eregalerij met ‘grote vaderlanders’ uit beide landen: Egmond tegenover Willem van Oranje, Rubens tegenover Rembrandt. Daarnaast blijkt de nationale trots uit de statige vorstenportretten, dramatische historiestukken, theatrale ontwerpen voor nationale monumenten, uniformen, vlaggen en vaderlandse relieken. De bezoeker kan patriottische poëzie beluisteren en er klinken nationale hymnen en vaderlandslievende liederen.
 
Actueel
Broedertwist laat zien hoe Belgen en Nederlanders in de 19de eeuw zichzelf en elkaar zagen. Dat dit thema nog niets aan actualiteit heeft ingeboet blijkt uit de nog steeds gangbare stereotypen over Bourgondische of domme Belgen en over zuinige of betweterige Nederlanders. Een reden te meer om op de expositie ook op de hedendaagse beeldvorming in te gaan!
 
Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie van de hand van de Nederlandse en Belgische historici prof. dr. Peter Rietbergen en dr. Tom Verschaffel. Op toegankelijke wijze beschrijven de auteurs de Belgische Revolutie en haar gevolgen. De publicatie verschijnt bij Uitgeverij Waanders, telt 112 pagina’s en is rijk geïllustreerd. Prijs € 22,50.

De tentoonstelling gaat door van 24 september 2005 tot en met 8 januari 2006 in het Noordbrabants museum te 's-Hertogenbosch.

Adres: Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch.

Openingstijden museum: dinsdag tot en met vrijdag 10u00 tot 17u00, zaterdag, zondag en feestdagen 12u00 17u00.

Meer info: www.noordbrabantsmuseum.nl

                                                                                                                                                      16:15 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |