26-08-05

Culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

Een argument dat soms gebruikt wordt om te stellen dat een hereniging tussen Vlaanderen en Nederland niet haalbaar is het zogenaamde cultuurverschil. Een foute redenering want er is geen cultuurverschil, de Vlaamse en Nederlandse cultuur is één en dezelfde. Een bewijs hiervan is de gezamelijke promotie van die cultuur. Het Vlaams-Nederlands Huis is daar een mooi voorbeeld van. De Vlaamse en Nederlandse regering hebben samen het initiatief genomen voor de oprichting van dit cultureel instituut. Brussel werd als hoofdstad van de Europese Unie uitgekozen als de plek waar Vlaanderen en Nederland zich willen presenteren als een door taal en cultuur verbonden regio. Het is de taak van dit Huis om te informeren (met presentaties, lezingen en verspreiden van documentatie) en verschillende culturen met elkaar te confronteren. Het Huis wil een platform zijn voor debat. Het Huis is een logische voortzetting van de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland waar in 1995 het cultureel verdrag sloot waar de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland voortsproot. Voluit heet het verdrag: "Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden". De taak van de commisie is de Nederlandse en de Vlaamse regering te adviseren en daarvoor ontvangt de commisie een subsidie van beide regeringen.

Meer info over het cultuur verdrag : www.cvn.be

Meer info over het Vlaams-Nederlands Huis deBuren: www.vl-nl.be

Ook is er de stichting ons erfdeel die de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden wil bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken. www.onserfdeel.be

 


23:18 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Altijd! De popisten zullen elke gelegenheid aangrijpen om argumenten aan te voeren om dergelijke vereniging te verijdelen. Inmiddels zitten de lieden met vals vertrouwen te wachten op een vredige oplossing in oorlogstijd. Misschien menen de Vlamingen en Hollanders dat het vrede is, de feiten spreken anders. Dagelijk kan men vernemen dat de Staten Generaal der Nederlanden vijand is van het volk, haar eco-terrorisme vergoeilijkt met smoezen van Roomse Democratie en popistische systemen als oppositie tegen zich tekeer ziet staan. Want de verdeeldheid is er al in Nederland zelve, zoals ook Belgie verdeeld is tussenWallonie en Vlaanderen. 2 verdeelde naties zullen moeten beginnen hun eigen verdeeldheid aan te pakken alvorens zich te gaan verdiepen in aaneenschakeling met wie dan ook!

Gehersenspoelt met leugens, maar de hoge inkomens der profiteurs van de vijand verijdelen elke oplossing. Verdeeld in links-rechts, progressief-conservatief, katholiek-protestant, autochtoon-allochtoon, rechtzinning en vrijzinnig. De hond met het derde been is altijd de vijand. Wie is de vijand van Nederland, al 400 jaar: Hertog Alva, meetbare leugenachtigheid aan de rode jurk van Sinterklaas. En als u niet weet wie de opdrachtgever is der Spaanse conquistadores: Vat-i-Kan

De wraak der Jezuiten, hypnotiseurs van elk initiatief. Hun studenten bestieren het land, met geheime agenda's slechts bekend aan de opdrachtgevers der blinde bevelen richting blasfemisch hellevuur.

Mijn steun voor de Geuzen: DE TOORN DES HEEREN

Gepost door: Prins Carnaval | 25-09-05

De commentaren zijn gesloten.