27-07-05

Kaart van de Nederlandse dialecten.

Nederlandse dialecten


A. Zuidwestelijke dialectgroep (Zeeuws/West-Vlaams)

1. West-Vlaams, inclusief Frans-Vlaams en Zeeuws-Vlaams

2. Zeeuws

B. Noordwestelijke dialectgroep (Hollands)

3. Zuid-Hollands
4. Westhoeks
5. Waterlands* en Volendams*

6. Zaans*

7. Kennemerlands

8. West-Fries*

9. Bildts, Midslands, Stadsfries en Amelands*

* De dialectgroepen aangeduid met een asterisk worden weliswaar onder het Hollands gerekend, maar hebben vanouds een zeer sterk Fries substraat. De Noord-Hollandse varianten zijn na de oorlog sterk naar het AN toegegroeid; soms spreekt men in die gebieden zelfs van twee naast elkaar bestaande dialecten: het tradtitionele (zware) en het moderne (lichte) dialect.

C. Noordoostelijke dialectgroep (Nedersaksisch)

10. Kollumerlands

11. Gronings en Noord-Drents

12. Stellingswerfs

13. Midden-Drents

14. Zuid-Drents

15. Twents

16. Twents-Graafschaps

17. Gelders-Overijssels (Achterhoeks) en Urks

18. Veluws

D. Noordelijk-centrale dialectgroep

19. Utrechts-Alblasserwaards

E. Zuidelijk-centrale dialectgroep

20. Zuid-Gelders

21. Noord-Brabants en Noord-Limburgs

22. Brabants

23. Oost-Vlaams

F. Zuidoostelijke dialectgroep

24. Limburgs

Overige

FL. Provincie Flevoland. Hier heeft zich nog geen dialect gevormd. Algemeen worden hier Zuid-Hollandse varianten gesproken, namelijk ofwel het AN, ofwel het Amsterdams (in Lelystad en Almere). In het noorden en dan met name in en rond Urk wordt er vanoudsher al een dialect van het Nedersaksisch gesproken.

Bron: Wikipedia Vrije encyclopedie.

De gegevens zijn grotendeels overgenomen van de indeling die dialectologe Jo Daan maakte.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
17:36 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

?????? Gotsjumenas Ge zet het Antwaarps vergeite, moa ja da's geen dialect hé?

Gepost door: Albatros | 31-08-05

Kruispunt Het Antwerps stadsdialect ligt op het kruispunt van het Oostvlaams, het Brabants en het Noordbrabants dialectgebied. En niet op het middelpunt van de wereld zoals de meeste Antwerpenaren denken. : )

Gepost door: Stef | 11-09-05

De commentaren zijn gesloten.