06-06-05

Tijdlijn van de geschiedenis der Nederlanden.De geschiedenis van de Nederlanden wordt hier voorgesteld in een neerwaarts lopende tijdlijn. De centraal geschreven stukken is de gemeenschappelijke geschiedenis, de rechtse balk is de geschiedenis van de zuidelijke Nederlanden (te vergelijken met het huidige België en Luxemburg) en de linkse gedeelten is de historie van de noordelijke Nederlanden (het huidige Nederland).

Onafhankelijke graafschappen, hertogdommen en een bisdom.

 

1384-1477 Het Bourgondische rijk.

Filips de Stoute van Bourgondië huwde met de dochter van de Vlaamse graaf, Margaretha van Male (1369), die de bezittingen van haar vader zou erven. Zo werd Vlaanderen bij het Bourgondische rijk gevoegd. Jan zonder Vrees volgde zijn vader op maar hield zich uitsluitend met de Franse politiek bezig. Zijn zoon Filips de Goede zette de uitbreidingspolitiek verder. In 1421 kocht hij het graafschap Namen. Na de dood van zijn kinderloze neef, hertog Filips van Sint-Pol, werden Brabant en Limburg zijn deel. Hij onttroonde in 1433 Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen.

 

1477-1555 Habsburgse Nederlanden

Door het huwelijk van keizer Maximiliaan met Maria van Bourgondië kwamen de Bourgondische Nederlanden in handen van het Habsburgse rijk.

1543-1579 De 17 provinciën.

De kleinzoon van Maximiliaan, Karel V breidde de Nederlanden ook verder uit: 1521 Doornik, 1528 Utrecht met Overijssel, 1536 Drenthe en Groningen en in 1543 Gelre en Zutphen. Sinds het midden van de zestiende eeuw werd dit gebied aangeduid en internationaal erkend met de naam “Zeventien provinciën en was in principe onverdeelbaar.

 

1579-1795 De Verenigde Nederlanden of zeven vrije provinciën.

De Unie van Utrecht wordt gevomd, waar protenstantisme werd toegelaten.

De noordelijke provincies scheidden zich in 1581af  na godsdienstperikelen (de acte van Verlatinghe). De zoon van KarelV, Filips II van Spanje wilde het calvinistische  noorden terug naar het Rooms Katholicisme leiden. Dit leidde tot verzet en de afscheuring van de noordelijke Nederlanden. De zuidelijke Nederlanden bleven in Spaanse handen.

    1588 Brabant en Vlaanderen terug in handen van

Alexander Farnese, de Spaanse landvoogd.

 

  1714 De Zuidelijke Nederlanden kwamen op het

 einde van de Spaanse successieoorlog tot Oosten

-rijk bij het uitsterven van de Spaanse tak van

de Habsburgers, de kinderloos gestorven Karel II  

 

1790 De Zuidelijke Nederlanden roepen de onaf

hankelijkheid uit als Republiek van de Verenigde

 Nederlandse Staten. De onafhankelijkheid duurt

maar een jaar.

 

1792 Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden

 binnen maar wordt door de Oostenrijkers weer

 verdreven. In 1794 behaalt Frankrijk uiteindelijk

de overwinning.

 

1795-1806 De Bataafse republiek.

De republiek was gevormd naar het voorbeeld van de Franse republiek. En was eigenlijk een vazalstaat.

 

1806-1810 Koninkrijk Holland.

Napoleon verving Bataafse Republiek door een monarchie onder leiding van zijn broer Lodewijk Napoleon.

1810-1813 Terug verenigd onder het keizerrijk Frankrijk.

Het koninkrijk Holland ging op in het keizerrijk Frankrijk.

 

1815-1830 Koninkrijk der verenigde Nederlanden.

Tijdens het Congres van Wenen wordt beslist de Zuidelijke Nederlanden terug te verenigen met de Noordelijke Nederlanden in de vorm van een monarchie.

 

1830- heden De koninkrijken Nederland en België en in 1867 het Groothertogdom Luxemburg afzonderlijk.

 

 

Bronnen Encarta en Wikipedia vrije encyclopedie.

 

 

 

 

 

21:01 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

slecht karakter beste eric,
volgens mij was de acte van verlaetingen niet in 1981

Gepost door: albatros | 08-09-05

slecht karakter ik bedoel natuurlijk

beste Stef

en het is verlatingen natuurlijl

Gepost door: albatros | 08-09-05

Oeps Oeps, klein foutje. Wordt onmiddelijk rechtgezet. Bedankt voor de opmerking.

Gepost door: Stef | 11-09-05

De commentaren zijn gesloten.